SAP VE ABAP’A GENEL BAKIŞ

KKP (ERP): KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)

KKP bir kurumda planlama, üretim, satış, insan kaynakları, satın alma gibi ihtiyaç duyulan iş operasyonlarının bütünleşik olarak kullanılmasını ve yönetilmesini sağlar. KKP yazılımları kaynakların daha verimli kullanılması için tasarlanmış sistem yazılımlarıdır.

Şirketlerin ihtiyaç duyduğu ana süreçleri (insan kaynakları yönetimi, mali muhasebe, sipariş takibi, satın alma takibi,…) ve varsa sektör bazlı özel süreçlerini içerir.

SAP AG: Pazar payı en yüksek KKP yazılım firmasıdır. KKP yazılımı alanında dünyada lideridir. Açılımı SAP SYSTEMS APPLICATIONS AND PRODUCTS IN DATA PROCESSING 

 

ABAP 

ABAP SAP firması tarafından geliştirilen yüksek seviyeli (high-level) bir programlama dilidir. Açılımı Advanced Business Application Programming’ dir. İlk defa 1980 yılında geliştirilmeye başlandı.

ABAP Dilinin Genel Özellikleri 

  • Abap küçük büyük harf duyarlı değildir.
  • Müşteri geliştirmeleri için program isimleri “Z”  veya “Y” harfi ile başlar.
  • Her ifade bir anahtar kelime ile başlar ve bir nokta ile biter.

WRITE ‘İlk programım!’.

  • Zincirleme ifadeler (Chained statements): Eğer bir ifade birkaç defa kullanılacaksa, anahtar kelimeden sonra iki nokta (:) koyularak birden fazla ifade yazılabilir. İfadelerin birbirinden ayrılması için aralarına virgül (,) eklenir.

WRITE ‘İlk’.

WRITE ‘programım’.

 

Zincirleme ifade ile anahtar kelimeyi tekrar yazmaya gerek kalmadan yazılabiliriz.

WRITE: ‘İlk’, ‘programım’.

  • Yorumlar satırları:
  1. Bir satırın tamamı yorum satırı yapılacaksa satırın ilk karakterine yıldız (*) eklenmesi yeterlidir.

* Bu satırın tamamı yorum satırıdır

  1. Eğer bir satırın belli bir kısmından sonrası yorum olarak kullanılacaksa yorumdan önce çift tırnak (“) eklenir.

WRITE ‘ABAP’.   “Bu satırın bir kısmı yorumdur

  • Abap prosedürel ve nesne tabanlı (object oriented) programlamayı destekleyen bir dildir.