ABAP Program Özellikleri

ABAP Program Özellikleri (Program Attributes)

Programını oluştururken bazı özelliklerin zorunlu olarak seçilmesi gerekir. Bir program oluşturmak için üç adet zorunlu bilgiye ihtiyaç vardır.

1. Program ismi: Müşteri programlarının isimler “Z” veya “Y” ile başlayabilir. En fazla 30 karakter uzunluğunda olabilir. Alt çizgi (_) ve yüzde işareti (%) kullanılabilir. Diğer özel semboller kullanılamaz.

2. Tanım: Programın tanımı.

3. Program Tipi: Programın çalışma tipi.

Program Tipleri

Yürütülebilir program: Tek başına çalıştırılabilir tiptir. Genellikle rapor programlarında kullanılır. İlk satırında REPORT anahtar kelimesi kullanılır. Program tipi “1” dir.

Modül havuzu: Bir işlem koduna bağlı olarak çalışırlar. İlk satırında PROGRAM anahtar kelimesi kullanılır. Çalıştığında bir ekran çağrılır. Program tipi “M” dir.

Alt rutin havuzu: Başka programlar tarafından kullanılan alt rutinleri barındırır. Kendi ekranları olamaz. PROGRAM anahtar kelimesi ile başlar. ABAP programlarından referans vermek için TYPE-POOLS ifadesi kullanılır. Program tipi “S” dir.

Include programı: Tek başına çalıştırılamayan program tipidir. Diğer programlariçerisinden kullanmak için INCLUDE anahtar kelimesi ile ismi yazılır. Program tipi “I” dır.