ABAP Düzenleyici

ABAP Düzenleyici (ABAP Editor)

Uygulama geliştirme programıdır. SE38 işlem kodu veya SAP menüsünden Araçlar->ABAP Workbench->Geliştirme altıdan çalıştırılabilir.

ABAP WORKBENCH MENÜSÜ

S001 işlem kodu ABAP Workbench menüsünü aktif eder. Bu menüde ABAP geliştirmeleri ile ilgili işlem kodlarını gruplanmıştır.

Tekrar SAP menüsüne geçmek için

ikonunu veya Ctrl+F11 tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

ABAP Düzenleyici Araç Çubuğu

ABAP düzenleyiciye özgü ikonların olduğu araç çubuğu aşağıdaki gibidir.

ABAP düzenleyicide bulunan ikonların açıklamaları aşağıdadır.

İkon Tanım Kısayol Açıklama
Görüntüle <> Değiştir (Ctrl+F1) Programı değişikliğe açar veya kapatır
Etkin <> Etkin değil (Shift+F8) Kodun aktif ve varsa aktif olmayan versiyon arasında geçis yapılmasını sağlar
Diğer nesne… (Shift+F5) Başka bir geliştirme nesnesi açılmasını sağlar
Enhance (Shift+F4) Enhancement point alanlarını aktif hale getirir
Kontrol et (Ctrl+F2) Koddaki yazım hatalarını kontrol eder
Etkinleştir (Ctrl+F3) Geliştirme nesnesini aktifleştirir
Doğrudan (F8) Program kodunu çalıştırır
Kullanım yeri listesi (Ctrl+Shift+F3) Seçilen nesnenin kullanıldığı diğer nesneleri (program, include,…) listeler
Nesne listesi görüntüsü (Ctrl+Shift+F5) Programa bağlı nesneleri gösterir
Dolaşma penceresini görüntüle (Ctrl+Shift+F4) Dolaşma penceresini görüntüler
Tam ekran aç/kapat (Shift+F12) Kod ekranını tam ekran yapar
Yardım: (Ctrl+F8) Yardım ekranını açar
Set/Delete Session Breakpoint (Ctrl+Shift+F12) Seçilen satıra kesme noktası (breakpoint) ekler.
Set/Delete External Breakpoint (Ctrl+Shift+F9) Seçilen satıra harici kesme noktası (breakpoint) ekler.
Örnek (Ctrl+F6) Mevcut fonksiyon, mesaj gibi uygulama nesnelerine ait örnek (şablon) kod eklemek için kullanılır
Pretty Printer (Shift+F1) Abap düzenleyiciye yazılan kodu belirlenen ayarlara göre biçimlendirir

 

ABAP Düzenleyici Yardımı

ABAP anahtar kelimeleri, fonksiyonlar, sınıflar, yenilikler gibi birçok bilgiye yardım menüsünden ulaşılabilir.

ABAP düzenleyicide iken menüden Yardımcı programlar->Yardım: veya Ctrl+F8 tuşu ile yardım menüsüne ulaşılabilir.

Gelen yardım ekranından ABAP anahtar kelimesi arattırılabilir veya ABAP konu başlıklarına gidilebilir.

Display of Development Objects kısmından istenilen nesneler görüntülenebilir.

Kod ekranında herhangi bir anahtar kelime üzerindeyken F1 tuşuna basılarak anahtar kelime ile ilgili dokümantasyona ulaşılabilir.

SAP GRAFİKSEL ARAYÜZÜNE GENEL BAKIŞ

SAP Üst Biriminde (Client) Oturum Açma

Bir üst birimde oturum açmak için bilgisayarda SAP GUI uygulamasının yüklü olması gereklidir.

 1. Masaüstündeki SAP Logon ikonu çift tıklanır.

 1. Connections kısmından bağlanılacak sistem üzerine çift tıklanır.
 2.  SAP giriş ekranı açılacaktır. Ekran üzerinde bağlanılacak üst birim, kullanıcı ve parola alanları doldurulur Enter veya devam ikonuna tıklanır.

 1. Girdiğiniz bilgiler doğru ise seçtiğiniz üst birimin ana ekranı açılacaktır.

 

SAP Oturumuna (Session) Genel Bakış

Oturum açılan bir üst birimde her pencerede bir uygulama çalıştırılabilir.

SAP Ekran Bileşenleri

Menü: Çalışan uygulama ile ilgili seçenek ve özelliklerin yer aldığı menüdür.

Sistem ve yardım menüleri tüm uygulamalarda sabit olarak görünür. Bu menülerin dışında kalan menüler uygulamalara göre değişir.

Standart Araç Çubuğu: Arama, ekranlar arası geçiş, çıktı alma gibi standart fonksiyonlara erişimi sağlar.

Standart Araç Çubuğundaki Bazı İkonlar

Tanım İkon Açıklama
Devam   Komut alanına girilen komutu çalıştırmak veya uygulama mesajlarını onaylamak için kullanılır.
Back   Bir önceki ekrana dönmeyi sağlar.
Exit   Çalıştırılan uygulamadan çıkmayı sağlar. Ana menüde kullanılırsa geçerli oturumu kapatır.
Cancel   Geçerli uygulamayı iptal etmek ve ana menüye dönmek için kullanılır.
Yeni oturum yarat   Çalışılan üst birimde yeni bir ekran açar.

 

Komut Alanı: İşlem kodu girilerek programlar çalıştırılabilir veya fonksiyon kodları kullanılarak hata ayıklama, yeni oturum açma, vs gibi işlemler yapılabilir.

Başlık Çubuğu: Çalıştırılan uygulamanın tanım bilgisini gösterir.

Uygulama Çubuğu: Uygulamaya özgü fonksiyonları gösteren çubuktur.

Durum Çubuğu: Sol alt köşede uygulama ile mesajlarının görüntülendiği satırdır.

 

Komut Alanında Kullanılacak Bazı Komutlar

Komut

Açıklama

/n Çalıştırılan işlemden çıkılır ve başlangıç ekranına dönülür.
/n[islemkodu] Çalıştırılan işlemden çıkılır ve belirtilen işlem kodu çalıştırılır.
/nex Oturum açılan üst birimdeki tüm pencereler uyarı vermeden kapatılır.
/i Çalıştırıldığı pencereyi kapatır.
/o Çalıştırıldığı üst birimde yeni bir pencere açılmasını sağlar. Komutu girip Enter tuşuna bastıktan sonra açık oturumların görülebileceği bir ekran açılır. Üret butonu tıklanarak yeni bir oturum açılır.
/o[islem_kodu]: Bağlı bulunan üst birimde yeni bir pencere açılır ve belirtilen işlem kodu çalıştırır.

 

 

SAP VE ABAP’A GENEL BAKIŞ

KKP (ERP): KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)

KKP bir kurumda planlama, üretim, satış, insan kaynakları, satın alma gibi ihtiyaç duyulan iş operasyonlarının bütünleşik olarak kullanılmasını ve yönetilmesini sağlar. KKP yazılımları kaynakların daha verimli kullanılması için tasarlanmış sistem yazılımlarıdır.

Şirketlerin ihtiyaç duyduğu ana süreçleri (insan kaynakları yönetimi, mali muhasebe, sipariş takibi, satın alma takibi,…) ve varsa sektör bazlı özel süreçlerini içerir.

SAP AG: Pazar payı en yüksek KKP yazılım firmasıdır. KKP yazılımı alanında dünyada lideridir. Açılımı SAP SYSTEMS APPLICATIONS AND PRODUCTS IN DATA PROCESSING 

 

ABAP 

ABAP SAP firması tarafından geliştirilen yüksek seviyeli (high-level) bir programlama dilidir. Açılımı Advanced Business Application Programming’ dir. İlk defa 1980 yılında geliştirilmeye başlandı.

ABAP Dilinin Genel Özellikleri 

 • Abap küçük büyük harf duyarlı değildir.
 • Müşteri geliştirmeleri için program isimleri “Z”  veya “Y” harfi ile başlar.
 • Her ifade bir anahtar kelime ile başlar ve bir nokta ile biter.

WRITE ‘İlk programım!’.

 • Zincirleme ifadeler (Chained statements): Eğer bir ifade birkaç defa kullanılacaksa, anahtar kelimeden sonra iki nokta (:) koyularak birden fazla ifade yazılabilir. İfadelerin birbirinden ayrılması için aralarına virgül (,) eklenir.

WRITE ‘İlk’.

WRITE ‘programım’.

 

Zincirleme ifade ile anahtar kelimeyi tekrar yazmaya gerek kalmadan yazılabiliriz.

WRITE: ‘İlk’, ‘programım’.

 • Yorumlar satırları:
 1. Bir satırın tamamı yorum satırı yapılacaksa satırın ilk karakterine yıldız (*) eklenmesi yeterlidir.

* Bu satırın tamamı yorum satırıdır

 1. Eğer bir satırın belli bir kısmından sonrası yorum olarak kullanılacaksa yorumdan önce çift tırnak (“) eklenir.

WRITE ‘ABAP’.   “Bu satırın bir kısmı yorumdur

 • Abap prosedürel ve nesne tabanlı (object oriented) programlamayı destekleyen bir dildir.