ABAP Geliştiriciler İşlem Kodları

ABAP geliştiricilerin kullandığı genel işlem kodları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İşlem Kodu İşlem Kodu Tanımı Açıklama
SA38 ABAP/4 raporlama ABAP: Program yürütme
SE01 Transport Organizer (Extended) (Request) Taşıma Düzenleyicisi (Ek seçenekler)
SE03 Transport Organizer Tools (Request) Taşıma Düzenleyici Araçları
SE09 Transport Organizer (Request) Taşıma Düzenleyici
SE11 ABAP Dictionary Maintenance ABAP Dictionary Bakımı
SE14 Utilities for Dictionary Tables Veritabanı Yardımcı Araçları
SE16 Data Browser Tablo Görüntüsü
SE16N Genel tablo görüntüsü Genel tablo görüntüsü
SE18 Business Add-Ins: Definitions BADI: Tanımlar
SE19 Business Add-Ins: Implementations BADI: Uygulamalar
SE20 Enhancements Enhancement Bakımı
SE21 Package Builder Package Bakımı
SE24 Class Builder Sınıf Bakımı
SE30 ABAP Objects Runtime Analysis ABAP Nesneleri Çalışma Zamanı Analizi
SE36 Logical Database Builder Mantıksal Veritabanı Bakımı
SE37 ABAP Function Modules ABAP Fonksiyon Modülleri
SE38 ABAP Editor ABAP Düzenleyici
SE39 Splitscreen Editor: (New) ABAP Düzenleyici – Bölünmüş Ekran
SE39O Splitscreen Editor: Program Compare ABAP Düzenleyici – Bölünmüş Ekran – Program Karşılaştırma
SE41 Menu Painter Menü Tasarımı
SE43N Maintain Area Menu Alan Menüsü Bakımı
SE51 Screen Painter Ekran Tasarımı
SE54 Tablo görünümü üretme Tablo görünümü üretme
SE71 SAPscript form SAPScript Formları
SE72 SAPscript Styles SAPScript Stilleri
SE78 Administration of Form Graphics Form Grafiklerinin Yönetimi
SE80 Object Navigator Nesne Gezgini
SE91 Message Maintenance Mesaj Bakımı
SE93 Maintain Transaction Codes İşlem Kodu Bakımı
SNRO Numara alanı nesneleri Numara alanı nesneleri
SCI ABAP Code Inspector ABAP Code Inspector
SMARTFORMS SAP Smart Forms SAP Smart Formlar
SMARTSTYLES SAP Smart Styles SAP Smart Stiller
SO10 SAPscript: Standard Texts SAPscript: Standart Metinler
SM30 Call View Maintenance Tablo Bakım Görünümü Çağırma
ST05 SQL’i izle SQL İzleme
SAT ABAP Trace ABAP İzleme
SE30 ABAP Objects Runtime Analysis ABAP Çalışma Zamanı Analizi
SM50 Work Process Overview Prosese Genel Bakış
ST22 ABAP dump analysis ABAP Hata Analizi
BAPI BAPI Explorer BAPI Gezgini
SCOT SAPconnect – Administration SAPConnect: Yönetim
SOST SAPconnect gönderme talepleri SAPconnect gönderme talepleri
CMOD Enhancements Enhancement’ lar
SMOD SAP Enhancement Management SAP Enhancement Yönetimi
SU01 User Maintenance Kullanıcı Bakımı
SU21 Maintain Authorization Objects Yetki Nesneleri Bakımı
SU53 Evaluate Authorization Check Yetki Verilerini Görüntüleme
SP01 Output Controller Çıktı denetimi: Kuyruk siparişleri
SPAD Spool Administration Kuyruk Yönetimi
SHDB Transaction Recorder (toplu girdi) Transaction Recorder (toplu girdi)
SM35 Toplu girdi izleme Toplu girdi izleme
SM36 Schedule Background Job Arka Plan İş Tanımı
SM37 Overview of job selection Basit İş Seçimi
SM59 RFC Destinations (Display/Maintain) RFC Bağlantıları (Görüntüle/Bakım)
SHD0 Transaction and Screen Variants İşlem Kodu ve Ekran Variant’ ları
STMS Transport Management System Transport Management System

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *