İşlem Kodu (Transaction)

İşlem Kodu (Transaction) Nedir?

Uygulamaların komut satırı veya kolay erişim menüsünden çalıştırılması için oluşturulan koddur. SE93 işlem kodu ile veya ABAP Düzenleyiciden oluşturulabilirler. Program, tablo bakım ekranı, gibi nesnelerin çağrılması için oluşturulabilir.

ABAP ile uygulama geliştirirken en çok kullanılan işlem kodları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İşlem Kodu Tanım
SE11 ABAP Data Dictionary
SE16 Data Browser
SE37 Function Builder
SE38 ABAP Düzenleyici
SE41 Menu Painter
SE51 Screen Painter
SE71 SAP Script Layout
SE80 ABAP Workbench
SE91 Message Bakımı
SE93 İşlem Kodu (Transaction Bakımı)
SMARTFORM Smartform Bakımı

ABAP Raporları için İşlem Kodu (Transaction) Tanımlama

1. SE93’ e işlem koduna girilir.

2. Oluşturulmak istenen işlem kodu (transaction) yazılır ve Create butonuna tıklanır.

3. Short Text kısmına işlem kodunun kısa açıklaması yazılır. Rapor uygulaması için işlem kodu oluşturulacağından Start object kısmından “Program and selection screen (report transaction)” seçilir. Enter tuşuna veya ok butonuna tıklanır.

Create Report transaction ekranı açılacaktır. Program kısmına işlem kodu oluşturulacak program ismi yazılır. Gui support alanından tüm seçenekler seçilir ve “Save” ( ) ikonuna tıklanır.

Package seçme ve request alma işlemlerini yaptıktan sonra, işlem kodunu test edebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *